Новини

България привлича много чужденци с красивите си пейзажи, богата история и приятелски начин на живот. За тези, които искат да превърнат тази страна в свое постоянно местожителство, има възможност да получат гражданство чрез инвестиции в имоти. В тази статия ще разгледаме всички етапи на този процес.

България се превръща във все по-привлекателна дестинация не само за почивка, но и за инвестиции в недвижими имоти. През последните години много инвеститори забелязаха потенциала на отдаването под наем на имоти в тази страна и това не е изненадващо. Отдаването на имоти под наем в България предлага редица изгодни възможности и перспективи, които правят този пазар привлекателен за собствениците на имоти.

България е страна с богато културно наследство и красива природа, чието присъединяване към Шенгенското пространство обещава значителни промени в нейния статут и влияние на световния пазар. В тази статия ще разгледаме какви перспективи се откриват пред инвеститорите с това важно развитие.

Добри новини за жителите на България: страна сключиха споразумение с Австрия, което отваря пътя към присъединяване към Шенгенското пространство. От март 2024 г. пътуването между тези страни по въздух и море ще бъде без граничен контрол.